Terugblik Opwekprojecten voor iedereen

,

Om echt versnelling en verbreding te kunnen brengen in de energietransitie moeten energiecoöperaties nieuwe doelgroepen zien te bereiken: vrouwen, jongeren en mensen met een niet-Nederlandse culturele achtergrond zijn ondervertegenwoordigd in onze gelederen. Dat is niet alleen een gemis voor de energiecoöperaties, want daarmee lopen we waardevolle ideeën en perspectieven mis. Het is vooral belangrijk dat deze groepen kunnen meeprofiteren van duurzame opwek en kunnen meedoen in de energietransitie. Hoe krijg je dat voor elkaar? Daarover ging deze bijeenkomst.

Kenniscollectie Opwekprojecten voor iedereen

Op 9 november presenteerden we op een bijeenkomst in Delft de kenniscollectie Opwekprojecten voor iedereen. Die is (met financiering door de provincie Zuid-Holland) opgezet om energiecoöperaties praktisch op weg te helpen. Onno Eigeman van Energiecoöperatie Halderberge presenteerde drie financiële uitgangspunten waarmee je voor mensen met een krappe beurs drempels om mee te doen kunt wegnemen. Yvette Prinsen van Energie van Rotterdam liet zien hoe je in een diverse grootstedelijke omgeving in beeld komt bij groepen die zich niet makkelijk zullen aansluiten bij een energiecoöperatie. Je vindt hun presentaties hier.

Inclusief

Soms zit de drempel om mee te doen alleen al in de taal, zo constateerde een deelnemer. Moeten we niet ophouden om weinig uitnodigende begrippen als  ‘energietransitie’ en ‘inclusief’ te gebruiken?

Programma Provincie Zuid-Holland

Gedeputeerde Berend Potjer benadrukte het belang van een inclusieve energietransitie. De provincie werkt daar nadrukkelijk aan met een programma van verschillende activiteiten zoals een lerend netwerk. Je vindt het hele overzicht hier.

Animatie Opwekprojecten voor iedereen

Er is ook een korte animatie gemaakt die in 2 minuten het belang van een inclusieve energiecoöperatie uitlegt.