Zonnepanelen in de middenberm? Leuk idee, maar eh….

Energiecoöperaties zien veel mogelijkheden voor het plaatsen van zonnepanelen, maar zodra die locaties op terrein van de overheid liggen, worden dingen ingewikkeld, zo blijkt. Dat is opvallend, want overheden prijzen de betrokken en participatieve burger. Waarom komen goede ideeën van energiecoöperaties dan zo moeizaam van de grond?

Student Alex Kamst, van de Masteropleiding Bestuur en Beleid voor Professionals, onderzocht de relatie tussen Rijkswaterstaat en energiecoöperaties in zijn scriptie. Aan de hand van 4 casestudies laat hij zien hoe samenwerking tussen actieve burgers en de overheid verloopt.

Initiatiefgroep Klavertje 4 Holsloot (tussen Emmen en Coevorden) wilde graag een zonnepark in een klaverblad bij de A37 realiseren. Energiecoöperatie Bodegraven-Reeuwijk zag potentie in de middenberm van de A12. In Houten stelde Onze Zon Houten voor een zoutloods te gebruiken voor 1500 zonnepanelen en windpark Krammer wil graag zonnepanelen op een dijk leggen.

Aanbeveling uit de scriptie: overleg veel en werk intensief samen, dan heb je de grootste kans dat het iets wordt met je project. De panelen op de zoutloods liggen er inmiddels. Het project in Bodegraven is afgeblazen, aan de andere twee wordt (jaren later) nog steeds gewerkt.

Lees De relatie tussen Rijkswaterstaat en energiecoöperaties.