Wat we doen

Overal in Nederland werken energiecoöperaties en bewonersinitiatieven aan de energietransitie. Om al die bevlogen voorlopers in Zuid-Holland te ondersteunen is Energie Samen Zuid-Holland opgericht.

 • Praktische hulp & advies
  We bieden praktische hulp en advies voor het realiseren van je projecten. We brengen je bijvoorbeeld in contact met een projectleider of buurtbegeleider, komen langs om mee te denken en advies te geven of geven tips voor je communicatie.
 • Fondsaanvragen
  We hebben geen pot met geld, maar wel een goed zicht op de beschikbare fondsen en subsidies en kunnen je helpen bij het indienen van aanvragen. Een overzicht van beschikbare fondsen vind je hier.
 • Belangenbehartiging
  We hebben contacten bij veel stakeholders in de provincie, waar we de belangen van de coöperaties op tafel leggen. Via de coöperatieve RES-vertegenwoordigers wordt de stem van de initiatieven ingebracht bij de RES’sen. Je vindt de vertegenwoordiger van jouw RES-regio hier.
 • Kennisbijeenkomsten
  We organiseren regelmatig kennisbijeenkomsten over thema’s die spelen in de provincie. Ook inventariseren we op onze website de relevante bijeenkomsten van ander organisaties in de energietransitie. Zie de Agenda.

Wil je meedoen?

Energie Samen Zuid-Holland vormt een gemeen­schap van actieve mensen die zich inzetten voor een duur­zame wijk, dorps­gemeen­schap of stad. Via Energie Samen, de landelijke koepel van energie­coöperaties, staan we in contact met alle andere coöperaties (en hun kennis) in Nederland.

Samen staan we sterker, dus sluit je aan!

Als gemeente aan de slag met energiecoöperaties

Lokale energiecoöperaties spelen een belangrijke rol in de energietransitie. Bij wind- en zonprojecten, wijkuitvoeringsplannen, energiearmoedebestrijding en energiebesparing zijn ze een verbindingsschakel met bewoners.

We helpen gemeenten graag om met de coöperatieve beweging in contact te komen en samen te werken. We kunnen bijvoorbeeld ons netwerk inzetten om kennis te delen en stappen zetten voor de oprichting van een lokale coöperatie in de gemeente.

Lees in onze folder wat wij in Zuid-Holland doen om lokale energie-initiatieven en gemeentes te ondersteunen: Download hier onze folder.

Meer lezen over samenwerken met energiecoöperaties? Download de flyer.

Folder Energie Samen Zuid-Holland

Aangesloten coöperaties

Hieronder vind je alle coöperaties, initiatieven en stichtingen op het gebied van duurzame energieopwek. Klik op Energiebesparing, Warmte, Wind of Zon om per thema te selecteren.