Warmte

Het aantal lokale warmte-initiatieven neemt snel toe. Bewoners werken samen aan plannen om hun wijk van het aardgas af krijgen of te verduurzamen. Ze besluiten de regie in eigen hand te nemen. Ook in Zuid-Holland zijn meerdere initiatieven actief. Ze zoeken naar warmte in oppervlaktewater, afvalwater, restwarmte of uit de bodem. Naar individuele en collectieve oplossingen.