Bestuur

Maak kennis met het bestuur

Energie Samen Zuid-Holland is een provinciale ledenkring van de landelijke koepel Energie Samen.

We zijn coöperatief georganiseerd en hebben dus ook een bestuur. Dat is door de ALV benoemd op 12 september 2022.

Willy Verbakel

Willy Verbakel (voorzitter)

Willy is mede-oprichter van coöperatie Drechtse Wind/ Drechtse Energie. Willy is als opbouwwerker in Dordrecht en Rotterdam, als wethouder in Dordrecht en als wijkmanager in Utrecht altijd bezig geweest om bewoners een plek te geven bij veranderingsopgaven. De ervaring die hij daarbij heeft opgedaan zet hij in om in de verschillende netwerken in onze beweging op de kaart te krijgen en te houden.

Willy: “De energietransitie krijgt onvoldoende vorm als die niet van onderop wordt georganiseerd en ondersteund, terwijl het klimaat juist vraagt om tempo.”

Jelte Boeijenga (penningmeester)

Jelte is directeur van het bedrijfsbureau van Energie van Rotterdam. Hij had van 2005 tot 2018 een eigen advies- en onderzoekspraktijk in ruimtelijke ordening, ontwerp en stedenbouw. Hij was mede-oprichter van Blijstroom en mede-initiatiefnemer en kwartiermaker van Energie van Rotterdam, het platform van Rotterdamse energiecoöperaties. Hij wordt gedreven door de grote uitdagingen van deze tijd: de klimaatcrisis en groeiende ongelijkheid.

Jelte: “De sleutelvraag is: hoe werken we aan een energietransitie die mensen bij elkaar brengt, in plaats van nieuwe wiggen slaat in de samenleving. Ik geloof in de kracht van lokaal. En als we die krachten bundelen is niets sterker.”

Claudia Hofemann (secretaris)

Claudia is voorzitter van energiecoöperatie Deelstroom Delft. Ze zet zich in Delft, binnen de RES-regio Rotterdam-Den Haag en binnen de provincie met hart en ziel in voor een inclusieve energietransitie, het versnellen van een sociale transitie en het democratiseren van de energiemarkt. Als bestuurslid wil ze belangrijke thema’s op de agenda zetten en vormgeven en zo een bijdrage leveren aan de positionering van het projectbureau.

Claudia: “Ik wil dat wij ervoor zorgen dat iedereen op zijn eigen tempo mee kan in de energietransitie.”

Jan Bouwens

Jan is voorzitter van Energie Coöperatie Bodegraven-Reeuwijk. Zijn lange ervaring als ambtenaar en lokaal bestuurder heeft hem een goed inzicht verschaft in belangen, standpunten en overtuigingen van anderen. In Energie Samen Zuid-Holland wil hij zijn kennis, inzichten en ervaringen beschikbaar stellen aan allen die een bijdrage leveren aan het behoud van ons kwetsbare klimaat.

Jan: “Het behoud van onze kwetsbare aarde gaat iedereen aan: burgers, bedrijven en bestuurders. De coöperatieve beweging is in mijn overtuiging de ideale vorm van publiek private samenwerking.”

Hank Ort

Hank is voorzitter van Energy Common Leidschendam-Voorburg, oud-marineofficier, en freelance organisatieadviseur. Meedenken en -doen door inwoners samen met overheid en marktpartijen vindt hij niet alleen noodzakelijk voor de energietransitie maar ook een kans om te bouwen aan een sterkere gemeenschap, met meer zeggenschap voor burgers. Met een krachtig samenwerkingsverband zoals Energie Samen verwacht hij een onmisbare inbreng te kunnen leveren in de provincie.

Hanks droom: “Dat de coöperatieve beweging in de provincie zich ontwikkelt tot een dynamisch netwerk van duurzame, rechtvaardige en inclusieve gemeenschappen waarin iedereen graag wil wonen.”