Bij het Ontwikkelfonds Zuid-Holland voor energiecoöperaties kun je aankloppen voor de aanloopkosten voor grotere wind- en zonprojecten. Het gaat specifiek om de kosten die je maakt in de (risicovolle) voorfase van je project, ook wanneer je nog niet weet of het project doorgaat. Zie je een project(kans) en wil je meer weten over de mogelijkheden, neem dan contact op met de Provinciaal Coördinator Ontwikkelfonds Zuid-Holland Menno van de Woude, menno.van.der.woude@energiesamen.nu. Meer informatie.

Het Realisatiefonds voor energiecoöperaties biedt de mogelijkheid een aanzienlijk deel van de investering in de bouw van energieprojecten met een zakelijke lening te financieren. Dit is vooral voor zonprojecten die een SCE-subsidie of een SDE-subsidie hebben ontvangen. Meer informatie.

Provincie Zuid-Holland heeft de subsidieregeling Lokale Initiatieven in de Energietransitie voor projecten van lokale initiatieven die bijdragen aan een eerlijke en duurzame energietransitie. De regeling gaat open op 1 september 2023. Tot en met eind 2023 is er maximaal €250.000 beschikbaar. In 2024 komen er mogelijk nieuwe middelen beschikbaar voor de periode 2024-2027.  Meer informatie.

Haagse initiatieven kunnen gebruik maken van het Lokaal Initiatievenfonds voor Schone Energie (LISE). Het fonds verstrekt renteloze leningen. De lening is bedoeld voor alle vormen van ondersteuning die nodig zijn om een project financierbaar te maken, zoals onderzoeksactiviteiten, ontwikkelingsactiviteiten en milieustudies. Meer informatie.

Fonds1818 geeft geld en ondersteuning aan organisaties en bewoners die zich inzetten voor een betere maatschappij. Het gaat om maatschappelijke projecten op onder andere het gebied van natuur en milieu. Je kunt bijvoorbeeld bij hen terecht voor hulp bij het opstarten van een lokale energiecoöperatie. Meer informatie.

MAEX is een platform voor maatschappelijke projecten, onder andere in de energietransitie. Met hun programma MAEX Impuls ondersteunen ze initiatieven financieel en op andere manieren, bijvoorbeeld met een donatie, een communicatie toolkit of een Social Handprint. Meer informatie.

Wil je met de provincie Zuid-Holland praten over de mogelijke ondersteuning van je initiatief, neem dan even contact op met menno.van.der.woude@energiesamen.nu, dan kunnen we je in contact brengen met de juiste persoon.