Klimaatakkoord Den Haag

,

Op 10 april publiceerden de gemeente Den Haag, het bedrijfsleven, ondernemers, maatschappelijke en publieke organisaties en inwoners het Haags Klimaatakkoord. Met 38 klimaatdeals werken zij samen om Den Haag versneld klimaatneutraal te maken. Het klimaatakkoord is onderverdeeld in vijf thema’s: Energietransitie, Duurzame Mobiliteit, Circulaire Economie, Duurzame Leefomgeving en Internationaal.

Menno van der Woude, Coördinator Projectbureau ESZH: “Wij zijn trots dat we ons steentje aan zo’n ambitieus plan kunnen bijdragen. We zijn betrokken bij twee deals binnen het thema Energietransitie. Bij deal #E9 Mini-warmtenetten en als mogelijke partner bij deal #E10 Ondersteuningsorganisatie voor collectieve warmte-oplossingen. Twee deals die bewonersinitiatieven ondersteunen in hun werk om lokale, betaalbare warmte waar te maken.”

# E9. Mini-warmtenetten

Het doel van deze deal is om het voor inwoners en bedrijven mogelijk te maken om eenvoudig te starten met kleinschalige warmte -initiatieven op het niveau van hun eigen VVE, straat of flatgebouw (ook in combinatie met elektra). De deelnemers willen een juridische, technische en financiële omgeving creëren die het makkelijk maakt om mini -warmtenetten te starten en warmte te delen. Het idee is om bewoners zoveel mogelijk te ontzorgen. Het model moet eenvoudig te kopiëren zijn, zodat de initiatieven kunnen evolueren en groeien. De warmtenetten vallen onder een coöperatie. De techniek is universeel en koppelbaar. Ze biedt flexibiliteit voor bronnen, opslag en afname door gebruikers en zorgt daarbij voor balans op het netwerk.

Deelnemers: bewonersinitiatief Mini-warmtenetten, gemeente Den Haag, Energie Samen Zuid-Holland, Rabobank

# E10. Ondersteuningsorganisatie voor collectieve warmte-oplossingen

De gemeente Den Haag en diverse bewonersinitiatieven gaan onderzoeken of het mogelijk is om een gezamenlijke organisatie (backoffice) op te zetten om collectieve warmteprojecten van bewonersinitiatieven te ondersteunen. Het gaat vooral om kleinschalige projecten in wijken waar de gemeente zelf voorlopig geen collectieve warmtevoorzieningen zal ontwikkelen. Diverse bewonersinitiatieven willen zelf projecten opzetten, maar hebben daar ondersteuning bij nodig. De nieuw op te richten organisatie kan bewoners ondersteunen met menskracht, kennis en middelen. De kans van slagen voor kleinschalige bewonersinitiatieven wordt zo een stuk groter.

Deelnemers: Bewonersinitiatieven, gemeente Den Haag, Duurzaam Den Haag