Terugblik: Leden betrekken bij je energiecoöperatie

,

Wil je als energiecoöperatie een grotere achterban hebben, meer slagkracht krijgen en meer mensen laten meeprofiteren van (bijvoorbeeld) duurzame opwek? Dan moet je aan de bak met je ledenbinding. Energie Samen Zuid-Holland organiseerde daarom op 31 oktober de bijeenkomst Leden betrekken bij je coöperatie.

Begin met een strategie

Het eerste advies was van Stan Steeghs van de Nationale Coöperatieve Raad: zorg voor een goede coöperatiestrategie. Je moet immers eerst goed hebben nagedacht over je gemeenschappelijk belang, en de vraag waarom jullie leden elkaar nodig hebben, voordat je mensen aan je energiecoöperatie kunt binden. Steeghs presenteerde de zogenoemde ‘dimensies van betrokkenheid’; knoppen waaraan je kunt draaien om leden vanuit verschillende motivaties te benaderen. Hij deelde ook een misschien wel ontnuchterende feit: maximaal 20% van je leden vallen onder de bijdragers en 60 tot 80% is vooral consument. Die bind je aan je door je aanbod, maar ze zullen niet voor je gaan flyeren.

Stan Steeghs (NCR)

Tips om mensen te binden

Steeghs eindigde met een serie tips die misschien open deuren zijn, maar waar we als energiecoöperaties verrassend genoeg toch onvoldoende aandacht aan besteden: vraag leden vaker naar hun mening, b.v. in kleinschalige bijeenkomsten; laat weten wat je hebt gedaan met hun opmerkingen; wees zichtbaar en benaderbaar als bestuur; communiceer eerlijk en transparant; organiseer ook eens een feestje in plaats van altijd een ALV en leg persoonlijk contact.

Verplaats je in iemand anders

Job van den Assem van Lowlander Project zette de deelnemers aan het werk. Als bestuur redeneer je te meestal te veel vanuit jezelf, was zijn analyse. Als je altijd vergadert op woensdagmiddag, zul je niet snel iemand met kleine kinderen je bestuur binnenhalen. Dus denk eens van buiten naar binnen, en leef je in in de persoon die je als lid zou willen hebben. Wat zou een motivatie kunnen zijn voor die persoon? Welke wensen en doelen heeft hij of zij? Zo bouw je een ijkpersoon op die je helpt om nieuwe doelgroepen in beeld te krijgen.