Brief aan de formateur: zorg dat de energiecoöperaties straks in het coalitieakkoord staan

Energie Samen Zuid-Holland heeft uit naam van de Zuid-Hollandse coöperaties formateur Arie Slob gevraagd om de belangen van de energiecoöperaties mee te nemen in de coalitieonderhandelingen van de Provinciale Staten.
We pleiten onder andere voor soepeler regelgeving, zodat de coöperatieve zon- en windprojecten waar omwonenden profiteren, sneller van de grond komen. Ook wijzen we op het belang van  lokale coöperaties bij het ontwikkelen van warmteprojecten in de wijken.

We hopen dat hiermee de belangen van de energiecoöperaties geborgd worden in het coalitieakkoord.

Lees de volledige brief hier. [pdf]