• VERHAAL WIND-INITIATIEF

De Knotwilg – Windpark Groote Haar

De coöperatie De Knotwilg en Eneco Wind zijn druk bezig met de voorbereidingen van Windpark Groote Haar (8 MW, 50% eigendom) op het gelijknamige bedrijventerrein in Gorinchem. Beide partners trekken samen op en worden ieder voor 50% eigenaar van twee windmolens, waarmee ze invulling geven aan de in 2018 getekende samenwerkingsovereenkomst. De windontwikkeling past binnen het bestemmingsplan van het bedrijventerrein. De bouwvergunning is in oktober 2018 verleend en de SDE-subsidie is toegekend. In 2019 is hard gewerkt aan de ontsluiting van de bouwlocatie. De Knotwilg draagt voor 50% bij aan de ontwikkelkosten met risicodragend kapitaal opgehaald bij haar leden. De derde leningsronde is succesvol afgesloten in september 2019: in totaal is 120.000 euro opgehaald om de voorbereidingen te bekostigen. Is de bouw eenmaal zeker dan start een nieuwe participatieronde in het voorjaar 2020. Ondertussen verkent De Knotwilg de mogelijkheden voor een nieuw kleinschalig windpark in de gemeente Vijfheerenlanden. Hierbij werken ze als gelijkwaardige partner samen met ontwikkelaar Green Trust. Voor dit project moeten de participatie en het bestemmingsplan nog worden opgezet. Van de overname van een windturbine in Vianen is afgezien.

Meer weten? 

Kijk hieronder de video.