Het is weer tijd voor de Lokale Energie Monitor

Ben je aangesloten bij een lokaal energie-initiatief, help dan mee

De Lokale Energie Monitor is de jaarlijkse rapportage en analyse van de ontwikkelingen van de burgerenergie-initiatieven in Nederland. Eind 2021 stond de teller op 667 energiecoöperaties! Help je ons mee om de informatie up to date te houden? Vul dan meteen de vragenlijst in:

De monitor geeft een onderbouwd beeld van de beweging van onderaf en maakt alle coöperaties zichtbaar. De monitor wordt dan ook gebruikt door beleidsmakers in Den Haag, provincies, RES-regio’s, gemeenten en de media. Het NOS en het RTL-journaal besteden er ieder jaar aandacht aan, net als de landelijke en regionale dagbladen. Een belangrijke kans om van ons te laten horen!

Meedoen helpt alle burgerenergie-initiatieven

Energie Samen is sinds dit jaar partner van de Lokale Energie Monitor. Als belangenbehartiger van burgerinitiatieven in de energietransitie gebruiken we de data uit de Lokale Energie Monitor heel vaak. De informatie geeft ons de nodige back up om het belang van burgerinitiatieven te onderstrepen bij overheden en beleidsmakers.

Doe mee!

Geef via de vragenlijst informatie over jullie initiatief en projecten door. Ook als je geen nieuwe projecten hebt, horen we heel graag van je. Meedoen is gemakkelijk: vul de online vragenlijst in vóór 26 september. We hopen op je bijdrage!

Ken je een nieuw energie-initiatief (het afgelopen jaar gestart)? Geef dan snel aan hen door dat het belangrijk is dat zij ook de vragenlijst voor de Lokale Energie Monitor invullen.

Lokale Energie Monitor 2022