Geslaagde lobby voor coöperaties in Provinciale Staten

Gisteren, 9 november 2022, kregen we een prachtig cadeau in de vergadering van de Provinciale Staten. Jeroen Heuvelink en Laura Neijenhuis van D66 dienden een motie in om niet alleen de provinciale opdracht aan ons projectbureau te verlengen, maar ook om met een opvolger te komen voor de subsidieregeling lokale initiatieven, die zo veel coöperaties in staat heeft gesteld hun energie projecten van de grond te krijgen. De motie was ondertekend door CDA, PvdA en GroenLinks…. en is aangenomen! Dat betekent dat er in de eerstvolgende voorjaarsnota geld zal worden vrijgemaakt voor de energiecoöperaties en voor hun ondersteuning door het projectbureau.

Een prachtig succes dat we te danken hebben aan D66 én aan de gesprekken die de mensen van Energie Samen Zuid-Holland momenteel voeren met alle statenfracties om het belang van de coöperatieve beweging onder de aandacht te brengen.

Lees de motie hier.