Home Webinar over vele mogelijkheden van koelen met WKO’s

Webinar over vele mogelijkheden van koelen met WKO’s

‘Mogelijkheden van WKO-installaties voor koeling in gebouwde omgeving’

De komende jaren wordt koeling steeds belangrijker. De trend dat onze zomers warmer worden
en we vaker met extreme hitte te maken krijgen, is onmiskenbaar. Om die groeiende behoefte aan
koeling duurzaam in te vullen, zullen we met bodemenergie aan de slag moeten.
Om die reden organiseren het Gebruikersplatform Bodemenergie en provincie Zuid-Holland samen
een webinar over de mogelijkheden van warmte- en koudeopslagsystemen (WKO’s) bij de toepassing
van koeling in gebouwen. Zij hebben een programma opgesteld waarin diverse deskundigen
specifiek ingaan op de inzet van WKO’s voor de koudebehoefte in gebouwen. Juist in gebieden waar
we hittestress kunnen verwachten, is het goed om de (technische) randvoorwaarden in beeld te
hebben.

Het webinar start met een inleiding door dagvoorzitter Henk van Zoelen. Daarna volgt een
korte presentatie vanuit de provincie over hun visie op de inzet van bodemenergie. Deze wordt
gegeven door de Zuid-Hollandse gedeputeerde Berend Potjer, verantwoordelijk voor aanpak van
de Energietransitie, samen met Adri Bom-Lemstra, die bij de provincie de klimaatadaptatie in
haar portefeuille heeft. Direct daarna komt Rik Molenaar, adviseur bij Techniplan aan het woord.
Hij bespreekt de factoren die bepalen waardoor de koudebehoefte in de gebouwde omgeving
toeneemt, en hoe WKO’s daarin een rol kunnen spelen.
Martijn van Helmond, van Kuijpers Ecopartners, zal een projectcase uit de doeken doen. Hij vertelt
over de benutting van een WKO bij het leveren van koude aan het Reinier de Graafgasthuis in Delft.
De restwarmte die het ziekenhuis in deze WKO opslaat, wordt weer geleverd aan de woningen in een
naastgelegen nieuwbouwproject.

Na een korte pauze zal Gertjan de Joode van WKO-exploitant Eteck Energie Bedrijven, aan de hand
van nog meer praktijkvoorbeelden, nader ingaan op de ervaringen met koudelevering vanuit een
bodemenergiesysteem aan woningen. Hij vertelt wat er zoal komt kijken bij koudelevering. Maar hij
vertelt ook wat topkoeling is en vooral wat je (wel/niet) mag verwachten. Kortom, een verhaal over
de do’s en dont’s en de bewonerservaringen.

Aanmelden
Na elke presentatie is er ruime gelegenheid voor de deelnemers aan het webinar om vragen te
stellen via de chatfunctie. De sprekers zullen dan ‘live’ de vragen proberen te beantwoorden. Wilt u
het webinar bijwonen, meld u zich dan tijdig aan via het aanmeldformulier. Na aanmelding krijgt u
een bevestiging en link voor deelname toegestuurd.

Datum

21-04-2021
Expired!

Tijd

13:00 - 15:30

Meer info

Aanmelden

Locatie

Online
Categorie
Gebruikersplatform Geothermie

Organisator

Gebruikersplatform Geothermie
Website
https://www.gebruikersplatformbodemenergie.nl/
Aanmelden