Home Inspiratiebijeenkomst Structurele aanpak van energiearmoede

Inspiratiebijeenkomst Structurele aanpak van energiearmoede

VERSLAGLEGGING

Hieronder vind je de oogst van de bijeenkomst Structurele aanpak van energiearmoede op dinsdag 31 januari 2023, Den Haag

  1. Menukaart Lokale Aanpak Energiehulp. Via energieteams naar een structurele aanpak (definitieve versie)
  2. Er is een kort verslag van de bijeenkomst gemaakt. In 3 minuten lees je de belangrijkste bevindingen.
  3. De presentaties van deze bijeenkomst vind je hier:

De rapporten waarnaar verwezen wordt in de presentatie van Caroline:

– Survey onder gemeenten over hun ervaringen met de implementatie van energiearmoedebeleid: Energiearmoedebeleid in stroomversnelling, knelpunten in de uitvoering (tno.nl)

– Nieuwe energiearmoede cijfers: TNO-onderzoek: Compensatie remt groei energiearmoede

– Recent TNO onderzoek gezondheid & energiearmoede: Zorgkosten hoger naarmate de energiekwaliteit van huis slechter is (tno.nl)

Er zijn geen presentaties beschikbaar van Johan Slobbe (BZK), Bob de Levita (gemeente Den Haag) en Boukje Keijzer.

______________________________________________________________

Hoe zorgen we ervoor dat energiearmoedebeleid niet alleen de problemen van het hier en nu oplost, maar ook een basis legt voor de energietransitie in de toekomst? Op deze bijeenkomst delen we tips en inspirerende voorbeelden uit de praktijk en kijken we hoe we de beschikbare capaciteit en menskracht efficiënter kunnen inzetten om wijkopgaven met elkaar te verbinden.

Programma

12.00 uur (facultatief): rondleiding door Den Haag Laak door de energiecoaches van Vadercentrum Adam, inclusief lunch

Energiecoaches van Energierijk Laak geven een presentatie en interactieve rondleiding, met een dialoog over uitdagingen, maar ook aandacht voor lokale oplossingen die tot stand zijn gekomen door lokale actieve initiatieven. Meld je via het formulier aan voor dit onderdeel.

14.00 Opening en welkom door Menno van der Woude (Projectbureau Energie Samen Zuid-Holland) en dagvoorzitter Mariëlle Feenstra (scientific director 75inQ)

14.05  Ervaringen uit het landelijk onderzoeksprogramma
Caroline van Ooij (TNO)

Ervaringen uit het Landelijke Onderzoeksprogramma Energiearmoede van TNO. Lessons learned uit de afgelopen jaren over o.a. de behoefte aan meerjarig structureel energiearmoedebeleid. Wat valt op? Wat missen gemeenten? Lees het rapport hier.

14.25 Lessen uit de Leer- en doekring inclusieve energietransitie
Cato Bechtold (Hiemstra & De Vries)

Cato heeft verschillende leer- en doekringen met gemeenten begeleid en deelt de belangrijkste lessen op het gebied van de inclusieve energietransitie. Wat komen gemeenten het meeste tegen en met welke tips en voorbeelden blijken gemeenten het meest geholpen? Wat raden zij gemeenten altijd aan?

14.45 De kaders van het armoedebeleid in de energietransitie
Johan Slobbe (Ministerie van Binnenlandse Zaken)
Informatie over kaders vanuit het Rijk voor gemeenten voor de lange termijn. Wat kun je van het Rijk verwachten? Wat kun je het beste zelf doen en wat is er al?
Overhandiging van de roadmap van Energie Samen, een handreiking voor gemeenten voor een structurele aanpak van energie-armoede.

15:05 – 15:25 Pauze

15.25 Ervaringen uit Den Haag na vele jaren energiearmoedebeleid
Bob de Levita (gemeente Den Haag)
Bob is al jaren actief met armoedebeleid en deelt praktische voorbeelden: hoe sluit je convenanten met woningbouwcoöperaties en hoe zorg je voor collectieve zonnedaken? Van welke kaders maakt Den Haag slim gebruik? Hoe geven zij samenwerking binnen de gemeente vorm en hoe werkt een wijkaanpak? Een voorbeeld is de samenwerking met Vadercentrum Adam, een Haags energiebesparingsinitiatief in een bijzondere wijk.

15.45     Interactieve sessies

16.25     De regels en de Rek
Boukje Keijzer (sociaal psycholoog en communicatiewetenschapper)
Met haar prikkelende en inspirerende verhaal zorgt Boukje voor een nieuw perspectief op regels en rek. Ze houdt onze behoefte aan houvast tegen het licht, maar stelt ook de hang naar vrijheid en ruimte ter discussie. We willen veiligheid, gelijkheid en snelle behandeling van dossiers, maar ook maatwerk, flexibiliteit en kunnen uitgaan van de menselijke maat. Hoe vinden we de balans tussen regels en rek in armoedebeleid in de energietransitie?

16.45- 17.45 netwerkborrel

Voor wie? 

  • Je werkt bij een gemeente op energietransitie of op energiearmoede en je wilt graag een inclusieve energietransitie realiseren.
  • Je bent lokaal actief in een burgerinitiatief om energiearmoede aan te pakken.

Tijdens de bijeenkomst zoeken we naar antwoorden op deze (een andere) vragen:

  • Hoe zorg je als gemeente dat je energiearmoede beleid slagvaardig uitrolt?
  • Waar liepen anderen tegenaan en wat kan je daarvan leren?
  • Wat zijn mooie voorbeelden uit de praktijk en hoe kun je met je beschikbare capaciteit en menskracht je doel bereiken?
  • Hoe zorg je dat energiearmoedebeleid niet alleen de problemen van het hier en nu oplost maar ook een mooie basis legt voor de energietransitie in de toekomst?
  • In de aankomende jaren komen we nog vaker langs bij de bewoners. Hoe bouw je aan de energieke samenleving, zodat er een onderling gesprek ontstaat over de beste uitkomsten waarbij lokale wensen zichtbaar en onderling vertrouwen aanwezig zijn?

 

 

 

Datum

31-01-2023
Expired!

Tijd

14:00 - 18:00

Locatie

Vadercentrum Adam
Jonckbloetplein 24 Den Haag
Categorie
Energie Samen Zuid-Holland

Organisator

Energie Samen Zuid-Holland
Email
info@energiesamenzuidholland.nl
Website
https://www.energiesamenzuidholland.nl/