• VERHAAL WARMTE-INITIATIEF

Energiek Poelgeest

In Oegstgeest onderzoekt een groep bewoners, verenigd als Energiek Poelgeest, een vergelijkbaar concept: warmteonttrekking uit een zandwinningplas, waterwegen, en de nabijgelegen afvalwaterzuiveringsinstallatie. Ook in dit geval blijkt uit verkennend onderzoek dat deze concepten in principe haalbaar zijn. Eind 2019 beraden de partners zich op de volgende stappen. De wijk Poelgeest is aangesloten op een bestaande stadswarmtenet van Leiden. Dit wordt nu nog gevoed met warmte van de gascentrale in Leiden en (zeer waarschijnlijk) na 2020 met restwarmte uit het Rijnmondgebied via de regionale warmterotonde. Vattenfall is de warmteleverancier en eigenaar van het stadswarmtenet, en samen met het waterschap, de gemeente en de provincie partner in het onderzoek.

Bron: Lokale Energie Monitor 2019

V.l.n.r. Frank ter Beek, Peter van Schie, Martijn Voorham van bewonersinitiatief Energiek Poelgeest.
Ga naar de website van Energiek Poelgeest