Annelies Huygen: warmtewet hindert energietransitie

De overstap op Duurzame warmte is een belangrijk thema in Zuid-Holland: de combinatie van veel dichte bebouwing en de beschikbaarheid van bronnen als industriële restwarmte, aquathermie en geothermie zorgt ervoor dat veel energiecoöperaties actief op zoek zijn naar kansen voor hun wijk of gemeente.

Tegelijkertijd laat de nieuwe warmtewet nog steeds op zich wachten. Dat zorgt ervoor dat er nog veel onduidelijk is over wat gemeenten (en bewoners) kunnen en mogen. Annelies Huygen, hoogleraar Regulering van energiemarkten aan de Universiteit van Utrecht wijdt een kritisch artikel aan de warmtewet in het Financieele Dagblad, waarin ze onder andere pleit voor de inbreng van coöperaties. Lees het hier [pdf].