Provinciale subsidieregeling voor lokale initiatieven

Op veel plekken in Zuid-Holland zijn lokale initiatieven bezig met opwekking van duurzame energie, isolatiemaatregelen en/of besparing. Met deze subsidieregeling van Provincie Zuid-Holland hebben lokale initiatiefnemers de mogelijkheid om een energieproject professioneel voor te bereiden waardoor de slagingskans toeneemt. Meer gerealiseerde projecten leiden tot minder CO2-uitstoot, de belangrijkste doelstelling van de energietransitie.

Subsidie wordt verleend voor de (professionele) planontwikkeling en projectvoorbereiding van een lokaal energie-initiatief, gericht op het realiseren van energiebesparing, het opwekken van duurzame warmte of duurzame energie of anderszins het terugdringen van de CO2-uitstoot. De kosten die voor subsidie in aanmerking komen hebben bijvoorbeeld betrekking op:

  • Projectmanagement.
  • Technische expertise inclusief zicht op risico’s en beheer.
  • Financiële expertise en inzicht in de kasstromen, businesscase en rendementen voor financiers.
  • Bestuurlijke/juridische expertise, waaronder privaatrechtelijke en planologische expertise inclusief ervaring met vergunningstrajecten.
  • Communicatie- en wervingsactiviteiten.
  • Eigen organisatiekosten.
  • Realisatie van een energieproject (opwekken, besparen).
Provincie Zuid-Holland

Meer weten over bewoners bereiken en enthousiast maken met behulp van de subsidieregeling? Luister de podcast De Achtertuin.

Provinciale subsidieregeling voor zonnedaken

De provincie Zuid-Holland maakt het voor grootdakbezitters mogelijk subsidie aan te vragen voor het plaatsen van zonnepanelen op daken met te weinig draagkracht voor conventionele zonnepanelen; of in combinatie met asbestverwijdering; of voor het beschikbaar stellen van een dak aan een energiecoöperatie.

De grootdakbezitter of de energiecoöperatie moet dan minimaal 15 kWpiek (circa 45-50 panelen) aan zonnepanelen plaatsen en kan per kWp subsidie krijgen. De subsidieregeling loopt tot en met 2023. Let op: de subsidieaanvraag moet worden ingediend voordat de subsidiabele activiteit plaatsvind.

De regeling is voor iedereen geldig, behalve voor overheden.

Om voor subsidie in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

  • De aanvrager is eigenaar of pachter van het dak waarop de zonnepanelen worden geïnstalleerd.
  • Het dak waarop de zonnepanelen worden geïnstalleerd is gelegen in de provincie Zuid-Holland.
Collectie zonnedak op Abeel-en Valkenbosschool

Ben je benieuwd op hoeveel procent van de bedrijfsdaken zonnepanelen liggen? Luister de podcast De Achtertuin.