Lerend Netwerk

Het Lerend Netwerk is een platform in Zuid-Holland waar door middel van bijeenkomsten informatie, kennis en ervaringen worden gedeeld. Sluit je aan om bij te dragen aan de kennisontwikkeling over de energietransitie van onderop!