Home Events Flexibel en lokaal energie opwekken en delen

Flexibel en lokaal energie opwekken en delen

 

Presentaties Flexibel en lokaal energie opwekken en delen

26 januari 2023, Delft

Presentatie Local for Local, Siward Zomer (Energie Samen)

Presentatie Zelflevering+, André Dippell (OM-Nieuwe Energie)

Presentatie Streekenergie, Thijs Huls (Agem)

Presentatie bedrijventerreinen, Jan-Willem Vogels (Rabobank)

Presentatie Smart Grid, Willie Berentsen (Sterk op Stroom)

Handreiking systeemintegratie

Er is geen presentatie beschikbaar over Zelflevering van Laetitia Ouillet (De Windvogel)

Met Flex, flexibele energie of flexibiliteit bedoelen we alle maatregelen die bijdragen aan de afstemming van vraag en aanbod van duurzame stroom. Deze afstemming is nodig om het elektriciteitsnet in balans te houden en plaatselijke congestie van het net te voorkomen. Door het toenemende aanbod van duurzame energie wordt flexibiliteit een steeds belangrijker thema. Met flex bijdragen aan het elektriciteitssysteem is daarom ook een taak voor energiecoöperaties. Hoe je daaraan werkt, daarover gaat deze bijeenkomst.

Programma
13.00 – 13.30 Inloop met koffie en thee
13.30 Opening door Menno van der Woude

13.35 Introductie Green Village
Innovatieprojecten binnen de thema’s duurzaam bouwen, toekomstige energiesystemen en de klimaatadaptieve stad.

13.50  Local for local
Siward Zomer (coöperatief directeur Energie Samen)
Local4local betekent samen met je energiegemeenschap je eigen energievoorziening organiseren volgens je eigen spelregels tegen een prijs die je ook zelf (samen) in de hand hebt. Lokaal opgewekte energie lokaal delen met de leden van een energiegemeenschap tegen kostprijs+. Dit is waar we zo snel mogelijk naar toe willen als coöperatieve beweging in de energietransitie. Met de toegekende subsidie uit de MOOI-regeling kunnen we daar vanaf 2023 voortvarend mee aan de slag.

14.20 Zelflevering+
André Dippel (OM Nieuwe Energie)
Via de dienst Zelflevering+ kunnen energiecoöperaties direct de lokaal opgewekte duurzame energie verkopen aan gemeenten en bedrijven.

14.50 Streekenergie

Thijs Huls ( Coöperatieve Achterhoekse Groene Energiemaatschappij)
AGEM voert al vijf jaar het model voor zelflevering tegen kostprijs+ uit voor de Achterhoekse gemeenten. Daarnaast hebben zij op 1-1-2023 de primeur met energielevering tegen kostprijs+ aan de eerste particuliere afnemers van Nederland! Meer informatie over deze unieke pilot met Coöperatie BioZon Achterhoek UA vind je op: https://www.agem.nl/biozon. Algemene informatie over het kostprijsmodel en een animatie van 2 minuten waarna iedere Nederlander het kostprijsmodel zou moeten begrijpen vind je hier: Energie tegen een eerlijke kostprijs – Agem.

15.20 – 15.50 PAUZE

15.50 Drie korte interviews met innovatieve initiatieven:

  • Samenwerking tussen bedrijventerreinen en coöperaties – Jan-Willem Vogels (Rabobank)
  • Zelflevering Oeverwind aan lokale bedrijven – Laetitia Ouillet (De Windvogel). De Windvogel realiseert samen met het Vlaardings Energie Collectief (VEC) het windproject Oeverwind. Hiervoor wordt overwogen om de opgewekte energie direct te leveren aan bedrijven in de omgeving. Wat zijn de overwegingen om dit te doen en hoe organiseer je dat?
  • Smartgrids van bewoners – Willie Berentsen (Coöperatie Sterk op Stroom). Hoe kun je als bewoners van één wijk een energiegemeenschap worden waarbij de lokale energie vraag en lokale energie opwek van elektriciteit optimaal kan worden ingericht via slim energienetwerk (een smartgrid).

16.30 Stel je vragen aan het panel van sprekers

17.00-18.00 uur Netwerkborrel

 

Datum

26-01-2023
Expired!

Tijd

13:30 - 18:00

Locatie

Green Village
Delft, Zuid-Holland
Website
https://thegreenvillage.org/
Energie Samen Zuid-Holland

Organisator

Energie Samen Zuid-Holland
Email
info@energiesamenzuidholland.nl
Website
https://www.energiesamenzuidholland.nl/