ESZH spreekt in bij provincie over lokaal eigendom

Menno van der Woude van het projectbureau Energie Samen Zuid-Holland sprak vanochtend in bij de hoorzitting Omgevingsbeleid module energietransitie van de provincie Zuid-Holland. Zijn inspraakreactie was een toelichting op de schriftelijke zienswijze die we deze zomer namens een aantal Zuid-Hollandse coöperaties hebben ingediend. Daarin doen we suggesties om de ontwikkeling van wind-, zon- en warmteprojecten te versnellen. Lees de schriftelijke zienswijze hier.

In de mondelinge toelichting benadrukte Energie Samen Zuid-Holland het belang van lokaal eigendom, dat niet door alle gemeenten juist wordt geïnterpreteerd. Het lokaal eigendom zoals afgesproken in het Klimaatakkoord gaat om én zeggenschap én financiële participatie van de héle omgeving. Daarmee geldt dus bijvoorbeeld een zonnedak van een agrarisch ondernemer die zijn eigen stroom opwekt, gebruikt of doorverkoopt, niet als lokaal eigendom. Het is weliswaar lokaal, maar de omgeving heeft er geen zeggenschap over en profiteert ook niet van het project via (bijvoorbeeld) een omgevingsfonds of financiële participatie.

Als coöperatieve beweging pleiten we ervoor lokale energieprojecten zo in te richten, dat zoveel mogelijk mensen in de omgeving erover kunnen meebeslissen en kunnen profiteren van de opbrengsten.

Lees de mondelinge inspraak hier.

Je kunt ook de hele commissievergadering terugkijken.