Energiek Leiden bezorgd over besluitvorming warmtetransportleiding Leidse regio

De initiatiefnemers van energiecoöperatie Energiek Leiden maken zich zorgen over de plannen voor uitbreiding van het regionale warmtenet naar de Leidse regio. Met dit warmtenet komt restwarmte uit Rotterdam ook beschikbaar voor verwarming van de Leidse regio. In een inspraakreactie vraagt Energiek Leiden aandacht voor de volgende punten:

  1. De besluitvorming is niet onafhankelijk als gevolg van afspraken met marktpartijen.
  2. Inwoners worden niet betrokken bij de besluitvorming.
  3. Restwarmte drukt andere oplossingen uit de markt.
Energiek Leiden pleit voor meer transparantie in de besluitvorming onafhankelijkheid van marktpartijen, open distributienetten, lokaal eigenaarschap, (financiële) ondersteuning voor lokale initiatieven en meer flexibiliteit en ruimte voor innovatieve lokale oplossingen.

De inspraakreactie van Energiek Leiden op het raadsvoorstel van de gemeente Leiden van 6 april 2021 over samenwerking in de Leidse regio over de warmtetransitie en restwarmte via warmtelinQ+ is te vinden op de website van Energiek Leiden.. De inspraakreactie is gericht aan de Raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling op 18 mei 2021.