• VERHAAL ENERGIEBESPARING-INITIATIEF

Buurtactie energiebesparing Energiecollectief Capelle

De afgelopen drie jaar zijn in Capelle aan den IJssel buurtacties energiebesparing uitgevoerd die tot goede resultaten hebben geleid (ca. 20% energiebesparing). De buurtacties zijn uitgevoerd door het Energiecollectief Capelle (ECC) in nauwe samenwerking met de gemeente en de Woonwijzerwinkel. Hieronder lees je de resultaten. Dit artikel is gepubliceerd in het Tijdschrift Milieu (september 2018).

Buurtacties zijn inmiddels een beproefd recept om energiebesparing bij woningeigenaren in de bestaande bouw te bevorderen. Er is echter nog weinig bekend over de resultaten. In Capelle aan den IJssel zijn er vanaf 2016 zeven buurtacties uitgevoerd die systematisch zijn gemonitord. Dit artikel presenteert een werkwijze voor buurtacties waarmee bij particuliere woningen een energiebesparing kan worden gerealiseerd van circa 20%.
In de Duurzaamheidsagenda 2015-2018 van de gemeente Capelle aan den IJssel zijn vijf samenwerkingsprojecten uitgewerkt. Eén daarvan, het project Energiecampagne Wonen, heeft als doel om bij 1000 particuliere woningen een energiebesparing van 20% te realiseren (1 ton CO2-reductie per woning per jaar). Dit komt dus neer op een besparing van 1.000 ton CO2. Het belangrijkste middel om deze doelstelling te bereiken is de uitvoering van in totaal negen buurtacties om bij 400 particuliere woningen een energiebesparing te
realiseren van 20%. De besparing bij de overige 600 woningen wordt gerealiseerd met andere acties. In dit artikel wordt dieper ingegaan op de organisatie en de behaalde resultaten van zeven buurtacties in Capelle aan den IJssel in 2016, 2017 en begin 2018.

Bron: Hier Opgewekt