De energiecoöperatie heeft vrouwen nodig

“De productiecoöperaties gaan zich niet verder ontwikkelen als ze deze bestuurssamenstelling houden.” Dat zei Siward Zomer, directeur van Energie Samen op de bijeenkomst Vrouwen in de energietransitie, georganiseerd door Energie Samen Zuid-Holland en 75inQ. Hij bedoelde: als die besturen voornamelijk uit oudere, hoogopgeleide, witte mannen blijven bestaan.

De circa 60 vrouwen (en een paar mannen) in het provinciehuis, waar Provincie Zuid-Holland als gastheer fungeerde, erkenden die noodzaak volmondig. Dat het nodig is om meer vrouwen te betrekken in (leidende) rollen in de energietransitie, daar was iedereen het wel over eens. Hoe inclusiever je bent als energiecoöperatie, hoe meer mensen je bereikt en hoe meer je doelen in zicht komen. Anouk Creusen van 75inQ gaf een voorbeeld: uit onderzoek blijkt dat vrouwen meer gericht zijn op het collectief in plaats van op individuele doelen. Dat is bij uitstek iets wat coöperaties zou moeten aanspreken.

 

 

 

 

 

De vraag is alleen: hoe krijg je voor elkaar ? Ehssane Gounou, directeur zakelijk van Greenchoice, weet uit eigen ervaring wat maakt dat vrouwen zich welkom voelen: “Vrouwen hebben soms een extra zetje nodig. Dat hoeft niet ingewikkeld te zijn. Zeg als man bijvoorbeeld: Laten we samen kijken hoe ik jou kan helpen in deze rol te komen.” Zomer erkent de rol van taal in (gender)inclusiviteit: “Ik gebruik als man een andere taal. Dus mijn communicatie valt soms slecht.”

Irene Bronsvoort van Universiteit Utrecht wees op de sleutelrol die vrouwen hebben in energietransitieprojecten in de wijken, vanwege hun toegang tot netwerken die voor de doorsnee energiecoöperatie gesloten blijven, het zogenoemde skin in the hood. Ze maakte de korte documentaire Nieuwe Aansluitingen die dat duidelijk maakt.

Een inclusievere coöperatieve wereld is niet iets wat je ‘even doet’, zoveel is wel duidelijk. Maar de Charter of Commitment on Equality between Women and Men in Cooperatives by Cooperatives Europe van Rescoop zou  een mooie start kunnen zijn. We zullen hier een volgende bijeenkomst aan wijden.

Presentaties