5e netwerkbijeenkomst warmte Zuid-Holland

Restwarmte uit Rijnmondse industrie. Hoge temperatuurwarmte. De warmterotonde. WarmtelinQ. Er wordt hard gewerkt aan de voorbereidingen om duizenden huizen in Rotterdam, Delft, Rijswijk, Den Haag, Leiden van het gas af te krijgen met restwarmte uit de Rotterdamse haven. Grote bedrijven, provincie en gemeenten zijn in de slag over trajectkeuzes en de business case. Maar waar blijft de ruimte voor lokale initiatieven? Burgers die een andere collectieve oplossing willen, met een duurzamere bron, een lokale bron?

De vijfde netwerkbijeenkomst in de serie over warmte ging over deze vragen. Hieronder vind je de slides die bij deze bijeenkomst zijn getoond.